Veiligheidstoezicht

De risico’s op ongevallen zijn in bedrijfsprocessen aanzienlijk. Dat kan persoonlijke ongevallen met schade voor de werknemers zijn of schade aan het pand. Maar er is ook een grote groep bedrijfsprocessen waarbij de schade in of aan het geleverde product optreedt. Denk bijvoorbeeld aan slecht werkende geneeskundige apparatuur of aan producten in de voedingsmiddelenbranche, die gevaarlijk zijn voor consumenten. Bij bedrijven met een groot risico op het ontstaan van schade kan veiligheidstoezicht worden ingehuurd. G4S heeft veiligheidsexperts en –toezichthouders met verstand van zaken op allerlei risicogebieden. Er zijn toezichthouders voor processen met hete stoffen en de brandrisico, maar ook coördinatoren.

Ongevallen door onoplettendheid

Ongevallen ontstaan in de meeste gevallen niet door opzet, maar door nonchalance of doordat er gewoon niet goed wordt opgelet. Veiligheidsprocedures verdwijnen naar de achtergrond, waardoor ongevallen kunnen ontstaan. In dat geval heeft veiligheidstoezicht als doel de werknemers eraan te herinneren dat ze op moeten letten en volgens de juiste protocollen moeten werken. Ongevallen die ontstaan door onwetendheid kunnen worden voorkomen door een procescoördinator mee te laten kijken. Zo’n specialist heeft het snel in de gaten als er door toevalligheden in de planning gevaarlijke situaties ontstaan. Zo’n deskundige kan ook een V&G plan opstellen.

G4S deskundigheid

In veel gevallen wordt door bedrijven in allerlei branches veiligheidstoezicht ingehuurd bij G4S. Dat bedrijf heeft voor alle branches veiligheidsdeskundigen in dienst, zoals in de zware industrie, de bouwsector, vervoer en verkeer, de voedingsindustrie, de gezondheidszorg en de publieke sector. Het inhuren van toezichthouders bij G4S heeft twee grote voordelen. Ten eerste zullen er concreet minder ongevallen plaatsvinden, doordat de toezichthouders werknemers of het publiek tijdig aanspreken op de risico’s, zonder vertraging in het productieproces. Het andere voordeel is, dat je een gerust gevoel hebt, dat de veiligheid in de gaten wordt gehouden. Investeren in de veiligheid loont dus altijd.